1. Mind the art
  2. Βιβλίο

Guy Gavriel Kay «Tigana».

Τοῦ Τάσου Γέροντα

Guy Gavriel Kay «Tigana». Μετάφραση Αὐγουστῖνος Τσιριμῶκος. Ἐκδόσεις Anubis 2019.776 σελίδες σέ λεπτό χαρτί, τύπου ἐφημερίδας, ἀλλά πολύ καλῆς ποιότητας, πολύ καλή ἐπιμέλεια καί ἐκτύπωση καί ἰδιαἰτερα στιβαρό δέσιμο γιά τό μέγεθος τοῦ βιβλίου. Καί ὅλα αὐτά πίσω ἀπό ἕνα ἐντυπωσιακό ἐξὠφυλλο.

Διαβάζω στό ἐξώφυλλο: «Ένα μυθικό έπος που διαβάζεται μονομιάς», «Ο Kay μας δείχνει καθαρά γιατί είναι ο κληρονόμος της παράδοσης του Tolkien». Booklist. Φαντάζουν ὑπερβολικά.


Ἕνα σημείωμα τοῦ μεταφραστῆ στήν ἀρχή μᾶς δίνει πολύ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τόν συγγραφέα. Ἐπίσης ἀπό αὐτό μαθαίνουμε πώς ὁ μεταφραστής ἐπικοινώνησε μέ τόν συγγραφέα γιά τή σωστή ἐκφορά τῶν ὀνομάτων στά ἑλληνικά. Ἐντύπωση προκαλοῦν οἱ ὁμοιότητες καί οἱ κρυφοί παραλληλισμοί κάποιων ὀνομάτων τοῦ βιβλίου μέ ἱστορικά γεγονότα.


Ἡ ἐποχή μοιάζει μέ τόν Μεσαίωνα: ξιφομάχοι, τοξότες, ἱππικό. Ὅλη ἡ ἱστορία διαδραματίζεται σέ μία χερσόνησο. Ἕνας χάρτης στή ἀρχή καί κάποιοι λεπτομερέστεροι στή συνέχεια βοηθοῦν πολύ στήν κατανόηση τῆς ὑπόθεσης. Ἡ χερσόνησος εἶναι χωρισμένη σέ ἐννέα ἐπαρχίες. Δύο βάρβαροι λαοί, ἕνας ἀπό τήν ἀνατολή καί ἕνας ἀπό τή δύση, κατέκτησαν ἀπό τέσσερις ἐπαρχίες ἕκαστος, αφήνοντας μία ἐλεύθερη. Σύντομα μαθαίνουμε πώς αὐτό ἔγινε πρίν ἀπό μόλις εἴκοσι χρόνια, ὅταν καί ἡ μία ἀπό τίς ἐπαρχίες ἰσοπεδώθηκε σχεδόν ὁλοκληρωτικά. Ἀμφότεροι οἱ ἀρχηγοί τῶν κατακτητῶν κατέχουν ἰσχυρές μαγικές δυνάμεις. Γιά τή δική τους ἀσφάλεια ἔχουν ἀπαρορεύσει ἐπί ποινῇ θανάτου τή χρήση μαγείας ἀπό ἄλλους. Ναί, στούς κατακτημένους λαούς ὑπάρχουν Μάγοι, Θεραπευτές, Ἀνιχνευτές (πού ἐντοπίζουν ἄν κάπου ἔχει γίνει χρήση μαγείας).


Στήν ἀρχή παρακολουθοῦμε τίς πορεῖες διαφόρων ἀνθρώπων, ἀπό διαφορετικές ἐπαρχίες, σέ διαφορετικά μέρη τῆς Χερσονήσου. Μαθαίνουμε τίς ἱστορίες τους, τό παρελθόν τους, κρυφό ἤ φανερό. Μαθαίνουμε καί τήν ἱστορία τῆς Χερσονήσου, καθώς καί τῆς κατεστραμμένης ἐπαρχίας, τῆς Τιγκάνα, τῆς ὁποίας τό ὄνομα μέ μαγικό τρόπο δέν μπορεῖ νά ἀκουστεῖ.


Πολλά ὀνόματα, πολλοί ἄνθρωποι. Σιγά σιγά φαίνεται ἕνας τελικός σκοπός. Μοιάζει άκατόρθωτος. Εἶναι; Καί τί ρόλο μπορεῖ νά παίξουν τόσοι ἑτερόκλητοι σύμμαχοι;


Ὁ Kay ἔχει στήσει ἕνα ὑπέροχο, βαθύ, συμπαγές ὑπόβαθρο. Ἔπλασε ἀπό τήν ἀρχή τίς ἱστορίες τῶν ἐννέα ἐπαρχιῶν, τίς ἔδεσε στερεά σέ ὅλα τά χρόνια τῆς ἱστορίας τους, τίς ἕνωσε μεταξύ τους. Πάνω σ' αὐτό τό ὑπόβαθρο ἔβαλε τίς ἱστορίες τῶν ἡρώων του. Εἶναι πολλοί. Καί ὅλοι τους, μέ τόν τρόπο τους, πρωταγωνιστές. Καί ὅλοι τους μέ βάθος, κανείς δέν εἶναι χάρτινος, ἐπίπεδος ἥρωας. Ἀναμενόμενο. Οἱ πρῶτες περίπου 500 σελίδες εἶναι ἀφιερωμένες στό στήσιμο τοῦ σκηνικοῦ, τῶν χαρακτήρων, τῶν ἰσορροπιῶν, τῶν συμμαχιῶν. Καί μετά ἀρχίζει ἡ δράση. Καταιγιστική! Μαγευτική! Μαγική! (Κυριολεκτικά) Μάχες συναρπαστικές. Τόσο μεταξύ στρατῶν ὅσο καί ἐσωτερικές. Μέ τίς τελευταῖες νά συγκλονίζουν, ἐνίοτε νά συγκινοῦν.


Ὁλοκληρώνοντας τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου διαπίστωσα πώς αὐτά πού ἀναγράφονται στό ἐξώφυλλο δέν εἶναι ὑπερβολικά. Ὁ Κέι βαδίζει στά χνάρια τοῦ ἀξεπέραστου Τόλκιν. Μπορεῖ νά μήν ἔπλασε διαφορετικές ράτσες καί γλῶσσες, ὅμως ἔστησε ἀριστοτεχνικά ἕναν φανταστικό κόσμο, μέ ἐξαιρετικά δεμένη ἱστορία, σφιχτή πλοκή, ἔντονους χαρακτῆρες, πλούσιες περιγραφές, βαθιά συναισθήματα.

Ἕνα ἔπος πού διαβάζεται μονομιᾶς, ἀλλά ὄχι γοργά, δέν τό ἐπιτρέπει τό ἴδιο. Καλύτερα. Ἔτσι ἡ ἀπόλαυση φτάνει στό μέγιστο.


Πολύ καλή ἔκδοση, ἐξαιρετική μετάφραση.