1. Mind the art
  2. Βιβλίο

Liu Cixin "Τό πρόβλημα τῶν τριῶν σωμάτων"

Τοῦ Τάσου Γέροντα


Liu Cixin (Λιού Τσισίν) "Τό πρόβλημα τῶν τριῶν σωμάτων". Μετάφραση Θωμᾶς Μαστακούρης. Ἐκδόσεις Seλίνι 2017. 488 σελίδες σέ πολύ καλῆς ποιότητας χοντρό ὑπόλευκο χαρτί.

Βρισκόμαστε στήν Κίνα τοῦ 1967. Ἡ Πολιτιστική Ἐπανάσταση εἶναι σέ ἔξαρση. Ἄνθρωποι διαπομπεύονται καί ἐκτελοῦνται δημοσίως. Ἐμφύλιος ἔχει ξεσπάσει μεταξύ κομμουνιστικῶν φατριῶν. Νεκροί. Πολλοί...


Ἡ νεαρή ἀστροφυσικός Γιέ Γουέντζι γίνεται μάρτυρας τοῦ ξυλοδαρμοῦ μέχρι θανάτου τοῦ πατέρα της, φυσικοῦ καί καθηγητῆ πανεπιστημίου, ἀπό τούς Ἐρυθροφρουρούς. Χωρίς αὐτή νά ἔχει κάποια πολιτική ἀνάμειξη, λόγῳ τῆς ἱστορίας τοῦ πατέρα της θά διοριστεῖ στίς παρυφές τῆς "Δημοκρατίας", σέ ἕνα τάγμα ἕτοιμο νά ἀντιμετωπίσει τήν εἰσβολή τῶν ρεβιζιονιστῶν Σοβιετικῶν. Καί μέχρι νά γίνει ἡ εἰσβολή, αὐτοί ἀποψιλώνουν ἀσκόπως μεγάλα ἀρχαῖα δάση. Οἱ γνωριμίες πού θά κάνει ἐκεῖ θά ἐμφανιστοῦν σαράντα χρόνια ἀργότερα.


Βρισκόμαστε στό 2007. Ἡ ἐπιστήμη στήν Κίνα ἔχει προοδεύσει. Δέν ὑπάρχει μέν ἡ δυνατότητα νά στηθεῖ ἕνας μεγάλος καί ἰσχυρός ἐπιταχυντής σωματιδίων, ὅμως ἡ ἀχανής ἔκτασή της προσφέρεται γιά νά τοποθετηθοῦν ἀρκετά ραδιοτηλεσκόπια, τά ὁποῖα θά παρακολουθοῦν τήν ἀκτινοβολία ὑποβάθρου, ἐλπίζοντας κάποτε νά διαβάσουν κάποιο μήνυμα ἀπό τό ὑπερπέραν. Τότε ἀρχίζουν ξαφνικά νά αὐτοκτονοῦν σπουδαῖοι φυσικοί.


Ὁ καθηγητής νανοτεχνολογίας Γουάνγκ Μιάο καλεῖται νά πάρει μέρος σέ μία σύσκεψη, ὅπου ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματικοί ἀπό ὅλες τίς Μεγάλες Δυνάμεις τῆς Γῆς συζητοῦν τρόπους συνεργασίας γιά τόν ἐπικείμενο Μεγάλο Πόλεμο. Ἐκεῖ θά ζητήσουν ἀπό τόν καθηγητή νά τούς βοηθήσει. Κι ὅσο ὁ καθηγητής θά ἀναρωτιέται γιά ποιόν πόλεμο μιλᾶνε καί πῶς αὐτός μπορεῖ νά βοηθήσει, θά διαπιστώσει μιά παράξενη ἀντίστροφη μέτρηση στίς φωτογραφίες πού βγάζει. Στήν προσπάθειά του νά καταλάβει τί συμβαίνει, θά ὁδηγηθεῖ νά πάρει μέρος σέ ἕνα ἀσυνήθιστο διαδικτυακό παιχνίδι. Σ' αὐτό θά μεταφερθεῖ σέ ἕναν πλανήτη, ὁ ὁποῖος φωτίζεται ἀπό τρεῖς ἥλιους. Κι αὐτό εἶναι ΠΟΛΥ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί;

Αὐτοί οἱ τρεῖς ἥλιοι κινοῦνται ὑπό τήν ἐπίδραση ἀμοιβαίων βαρυτικῶν ἕλξεων. Ὅμως ἡ βαρυτική ἕλξη τριῶν σωμάτων παράγει ἀπρόβλεπτα, χαοτικά ἀποτελέσματα. Ἔτσι ὁ πλανήτης, ὁ ὁποῖος κατοικεῖται ἀπό νοήμονα ὄντα, δέν ἔχει σταθερή διάρκεια ἡμέρας ἤ ἐποχῶν. Ὁ χρόνος μετρᾶται μόνο μέ ὧρες. Μεγάλες νύχτες, παγωνιές καί καύσωνες καταστρέφουν τόν πολιτισμό.


Προσπαθῶντας νά καταλάβει τό παιχνίδι, ἀλλά καί τόν ἐπικείμενο πόλεμο, ὁ καθηγητής Γουάνγκ θά καταλήξει στήν ἡλικιωμένη πλέον Γιέ Γουέντζι. Ἔτσι θά μάθουμε τήν πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέχιση τῆς ζωῆς της. Ὅπως ἐπίσης θά μάθουμε πώς τό διαδικτυακό παιχνίδι δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα παιχνίδι.

Μοιάζει χαοτικό; Μοιάζει μέ πάζλ, ὅπου ὑπάρχουν κομμάτια ἀπό διαφορετικά πάζλ; Δέν εἶναι ἔτσι! Σιγά σιγά σχηματίζεται μιά εἰκόνα, μία κινούμενη εἰκόνα. Καί αὐτή ἡ εἰκόνα εἶναι πού ξαφνιάζει. Ἡ συνέχεια στό βιβλίο, καί στα ἑπόμενα δύο τῆς τριλογίας, "Σκοτεινό δάσος" καί "Το τέλος τοῦ θανάτου".


Τό βιβλίο αὐτό διαθέτει ἐξαιρετική πλοκή. Οἱ περιγραφές κρατοῦν ἀμείωτο τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη. Ἡ ἐξέλιξη ἐκπλήσσει! Στήν ἱστορία λαμβάνουν μέρος πολλοί χαρακτῆρες, ὑπέροχα στημένοι. Μέ προσωπικότητα, βᾶθος, ψυχή. Ὅμως παράλληλα τό βιβλίο μᾶς δίνει πολλές πληροφορίες γιά τήν Πολιτιστική Ἐπανάσταση καί τήν ἀκόλουθη τύχη τῶν ἐπιστημόνων καί τῆς ἐπιστήμης στήν Κίνα. Οἱ πολιτικές καί πολιτιστικές ἀντιπαραθέσεις δίνουν βάση γιά σοβαρούς καί σέ βάθος προβληματισμούς, ἠθικούς, κοινωνικούς, φιλοσοφικούς, θεολογικούς.

Θέλω νά σταθῶ στήν πολύ καλή μετάφραση καί τίς πολλές καί πολύ κατατοπιστικές σημειώσεις τοῦ μεταφραστῆ.


Ἐν ὀλίγοις ἔχουμε ἕνα πολύ σπουδαῖο βιβλίο ἐπιστημονικῆς φαντασίας, τό ὁποῖο μπορεῖ ἐπάξια νά σταθεῖ δίπλα στά ἔργα τῶν μεγάλων δασκάλων Ἄρθουρ Κλάρκ καί Ἰσαάκ Ἀσίμοφ.


"Πίστευε ὅτι ἡ τεχνολογική πρόοδος ἦταν μιά ἀρρώστια γιά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία"


"Ἀπέναντι στήν τρέλα, ἡ λογική εἶναι ἀνίσχυρη"