1. Θέματα

(Καί ἄλλες) μικρές ἱστορίες σέ μικρά, χρωματιστά χαρτάκια

Τοῦ Τάσου Γέροντα50 χρόνια ἀπό τήν πρώτη προσσελήνωση.


Κάπου μέσα στό «Ἀπό τή Γῆ στή Σελήνη», ὁ Ἰούλιος Βέρν γράφει: «πόσα πράγματα ἔχουν ἀπορριφθεῖ μία μέρα, γιά νά γίνουν πραγματικότητες τήν ἑπόμενη;». Ἀναμφισβήτητα, τό ταξίδι στή Σελήνη, τό πάτημα ἑνός ἀνθρώπου σέ ἕνα οὐράνιο σῶμα πού δέν εἶναι ὁ πλανήτης στόν ὁποῖο γεννήθηκε, ἦταν ἕνα ἀπό αὐτά τά πράγματα. Πράγματι, πρέπει νά θεωροῦμε ὅτι τόν 19ο αἰῶνα, ἀκόμα καί στό πρῶτο μισό τοῦ 20οῦ, τό ταξίδι τοῦ ἀνθρώπου στό Φεγγάρι ἦταν μόνο ζήτημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Ἤδη ὅμως πέρυσι κλείσαμε 50 χρόνια, μισόν αἰῶνα, ἀπό τότε πού ἡ τριμελής ἀποστολή τοῦ Apollo 11 ἔφτασε στή Σελήνη καί δύο ἀπό τούς τρεῖς (ὁ Νήλ Ἄρμστρονγκ πρῶτος καί 19 λεπτά ἀργότερα ὁ Μπάζ Ὤλντριν) πάτησαν πάνω της, ἐκπληρώνοντας μία φαντασία πού ἔγινε πανανθρώπινο ὅραμα, πλαισιωμένο σέ διεθνεῖς ἀνταγωνισμούς, τή δεκαετία τοῦ '50 καί ἰδιαίτερα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Τζών Φ. Κέννεντυ στό Κονγκρέσσο στίς 25 Μαΐου τοῦ 1961.

Σέ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ σταθμοῦ στήν παγκόσμια ἱστορία, τά ταχυδρομεῖα τῆς Οὑγγαρίας καί τῆς Σουηδίας κυκλοφόρησαν ἀναμνηστικά φύλλα (φεγιέ) μέ καλλιτεχνικές παραστάσεις (Οὑγγαρία) καί φωτογραφίες (Σουηδία) ἀπό τό γεγονός.Τό ἐθνικό πουλί τῆς Σουηδίας εἶναι τό Turdus Merula, ὁ γνωστός μας κότσυφας. Στή Σουηδία εἶναι γνωστός μέ τό ὄνομα Koltrast. Οἱ ἀρσενικοί κότσυφες ἔχουν μαῦρο φτέρωμα καί φωτεινό κίτρινο ράμφος. Οἱ θηλυκοί κότσυφες ἔχουν καφέ φτέρωμα, στίγματα στό στῆθος καί καφετί ράμφος. Οἱ νεαροί κότσυφες μοιάζουν μέ τούς θηλυκούς, μόνο πού ἔχουν μικρές ἀνοιχτόχρωμες κηλίδες στό πάνω μέρος. Ἡ πτήση τους εἶναι συνήθως χαμηλή και σε μικρές αποστάσεις. Ἔχουν πλούσιο ρεπερτόριο στή φωνή, ἄν καί συχνά θυμίζει θόρυβο.


Ὁ κότσυφας ἔγινε τό ἐθνικό πουλί τῆς Σουηδίας μετά ἀπό δημοσκόπηση ἐφημερίδας τό 1962. Αὐτό ἐπέλεξαν τά σουηδικά ταχυδρομεῖα νά ἀπεικονίσουν στή σειρά Europa CEPT γιά τό 2019, ὅπου κάθε χώρα θά ἀπεικόνιζε τά δικά της πουλιά.

Τό θέμα τοῦ φύλλου (φεγιέ) μέ ἐπιπλέον χρέωση, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τά Οὑγγρικά Ταχυδρομεῖα τό 2019 εἶναι τό μυθιστόρημα τοῦ Ἰουλίου Βέρν «Πλοίαρχος Νέμο». Τά Οὑγγρικά Ταχυδρομεῖα θά διαθέσουν τό ποσό τῆς προσαύξησης, πού ὑπάρχει σέ δύο ἀπό τά γραμματόσημα τῆς ἔκδοσης, συνολικά 150 HUF (0,43€), γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλοτελισμοῦ στούς νέους. Παράχθηκαν εἴκοσι χιλιάδες ἀντίγραφα τοῦ φύλλου, πού σχεδιάστηκε ἀπό τόν γραφίστα Zsolt Vidák.Ὁ Ἰούλιος Βέρν, ἕνας ἀπό τούς δημιουργούς τοῦ εἴδους τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ξεκίνησε νά δημοσιεύει τό μυθιστόρημά του «Πλοίαρχος Νέμο» σέ μέρη τό 1869. Τό μυθιστόρημα παρουσιάζει ἕναν φανταστικό ὑποβρύχιο κόσμο μέσα ἀπό τίς περιπέτειες τοῦ ὑποβρυχίου Ναυτίλος. Ἡ πίστη τοῦ συγγραφέα στήν τεχνολογική πρόοδο, οἱ γνώσεις του στή γεωγραφία καί τή βιολογία, καθώς καί ἡ πρόθεσή του νά ἀποκαλύψει ἀνθρώπινα προβλήματα πού κρύβονται πίσω ἀπό ἱστορικά γεγονότα, συνέβαλαν στή συγγραφή ἑνός ἀθάνατου ἔργου λογοτεχνίας. Τό φύλλο, πού κυκλοφόρησε 150 χρόνια μετά τήν πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου, ἀπεικονίζει τούς χαρακτῆρες τοῦ φανταστικοῦ κόσμου τοῦ μυθιστορήματος κάτω καί κοντά στό νερό, συμπεριλαμβανομένου ἑνός ἱστιοφόρου, ἕτοιμου νά ξεκινήσει ἕνα ταξίδι ἀνακάλυψης, καί τοῦ ὑποβρυχίου Ναυτίλος.