1. Mind the art
  2. Βιβλίο

Ἕλενα Χουσνῆ "Τό παιδί μέ τή ριγέ μπλούζα"

Τοῦ Τάσου Γέροντα


Ἕλενα Χουσνῆ "Τό παιδί μέ τή ριγέ μπλούζα". Ἐκδόσεις Κύφαντα 2017. 390 σελίδες σέ ὑψηλῆς ποιότητας ὑποκίτρινο χαρτί, στιβαρό δέσιμο, ἄψογη ἐπιμέλεια καί ἐκτύπωση.


Αὐτό εἶναι τό πέμπτο βιβλίο τῆς Χουσνῆ πού διαβἀζω, καί χρονολογικά τό παλαιότερο αὐτῶν. Καί στό βιβλίο αὐτό ἀσχολεῖται μέ θέματα δυσάρεστα, σκληρά, πλήν ὅμως πραγματικά. Ἄλλωστε τό σημειώνει καί ἡ ἴδια, λέγοντας πώς τό βιβλίο βασίζεται σέ μακροχρόνια ἕρευνα καί ἡ βάση τῆς μυθοπλασίας εἶναι πραγματικά γεγονότα.


Τό βιβλίο τυπικά εἶναι ἀστυνομικό. Ὑπαρχουν δύο φόνοι πού πρέπει νά ἐξιχνιαστοῦν καί κάποια ἀθῶα πλάσματα πού πρέπει νά βρεθοῦν καί νά σωθοῦν. Στήν οὐσία ὅμως εἶναι ἕνα σκληρό κοινωνικό μυθιστόρημα. Ἡ παιδική πορνογραφία, ἀρχικά στόν εἰκονικό κόσμο τοῦ διαδικτύου, ἀλλά στή συνέχεια στή σκληρή πραγματικότητα γιά ὅσους μπορούν νά διαθέσουν μεγάλα ποσά γιά να ἱκανοποιήσουν τίς ἄρρωστες ὀρέξεις τους, εἶναι τό κύριο θέμα τοῦ μυθιστορήματος. Κυκλώματα μέ κρυφές διευθύνσεις διακινοῦν στό διαδίκτυο σκληρά βίντεο παιδικῆς κακοποίησης. Στό ἐμπόριο αὐτῶν τῶν σύντομων ταινιῶν καί τῶν μικρῶν ἀγοριῶν πού χρησιμοποιοῦνται γιά τό γύρισμά τους κυκλοφορεῖ πολύ καί πολύ βρώμικο χρῆμα παγκοσμίως. Οἱ ἔμποροι δελεάζουν ἀπελπισμένες μητέρες ὑποσχόμενοι ἐργασία, γιά τήν ὁποία δέν εἶναι πρόβλημα ἡ ὕπαρξη μικροῦ τέκνου. Ἔτσι ἀρπάζουν τά μικρά ἀγόρια, τά ὁποῖα προωθοῦν στά δίκτυα τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί τίς μητέρες τίς ὁδηγοῦν στήν πορνεία ἄν εἶναι ἐμφανίσιμες, ἤ στή δουλεία.


Ἡ ὑπόθεση διαδραματίζεται κυρίως στήν Ἀθήνα, ἀλλά καί σέ ἕνα μικρό, ὀρεινό, ἀνώνυμο χωριό τῆς Λάρισας. Ἕνα δίκτυο ἀδίστακτων ἐμπόρων στήν Ἀθήνα συνεργάζεται μέ ἐπιτυχία μέ ἀντίστοιχο στή Βουλγαρία, ὅπου προωθεῖ τά ἀγόρια. Καί ἡ ἀστυνομία; Ἡ ἀστυνομία, τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο, εἶναι μονίμως ἕνα βῆμα πίσω ἀπό τούς ἔμπειρους στήν ἀπόκρυψη τῶν ἠλεκτρονικῶν ἰχνῶν ἐμπόρους. Δουλεύουν σκληρά, ἐλπίζοντας σέ ἕνα μικρό λάθος, πού θά φωτίσει κάποιο ἴχνος. Χάκερ συνεργάζονται μέ τήν ἀστυνομία, αὐξάνοντας ἔτσι τά ποσοστά ἐπιτυχίας. Ὅμως τό βρώμικο χρῆμα διαρκῶς αὐξάνει τόν ἀριθμό τῶν θυμάτων, καταστρέφοντας ἀθῶες ψυχές, ὁδηγῶντας μερικές φορές τά παιδιά στόν θάνατο. Ἡ δικαιοσύνη παγκοσμίως, μέ τούς ἐλλιπεῖς νόμους καί τίς διαφορές αὐστηρότητας, καθώς καί οἱ δημοσιογράφοι, πού μέχρι νά βροῦν τή μεγάλη ἱστορία, ἀδιαφοροῦν, ὅλοι αὐτοί δέν βοηθοῦν τό ἔργο τῆς ἀστυνομίας.

Τό βιβλίο εἶναι πολύ σκληρό. Ὅταν διάβασα κάποια σκηνή, σταμάτησα μέ κομμένη τήν ἀνάσα. Προβληματίστηκα ἄν θά μποροῦσα νά τό πάω μέχρι τό τέλος. Πῆγα. Καί γνώρισα καί τήν καλή καί τήν κακή πλευρά τῆς ὑπόθεσης.


Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ βιβλίου μέ γέμισε θαυμασμό γιά τή συγγραφέα, ἡ ὁποία ἄντεξε νά μαζέψει τόσα στοιχεῖα, νά τά μελετήσει, καί στή συνέχεια βρῆκε τό κουράγιο καί τή διάθεση γιά νά τά κάνει αὐτό τό συγκλονιστικό μυθιστόρημα. Ἐξαιρετικό!!