1. Θέματα

Σάν σήμερα τό 1741: Τζέθρο Τάλ.

Τοῦ Τάσου Γέροντα

Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ τί σημαίνει τό ὄνομα τοῦ γνωστοῦ ρόκ συγκροτήματος Jethro Tull; Εἶναι το ὄνομα ἑνός σπουδαίου Ἄγγλου.Ὁ Τζέθρο Τάλ (Jetrho Tull) ἦταν ἕνας Ἄγγλος πρωτοπόρος τῆς γεωργίας. Γεννήθηκε τό 1674 στό Μπάσιλντον τοῦ Μπερκσάιρ. Σπούδασε στό πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης στό πλαίσιο τῆς προετοιμασίας του γιά νομική καί πολιτική καριέρα, ἀλλά ἡ κακή ὑγεία ἀνέβαλε αὐτά τά σχέδια καί ὁ γάμος του τό 1699 τά ἀκύρωσε. Τότε ἄρχισε νά καλλιεργεῖ μέ τόν πατέρα του τήν πατρική γῆ.Παρατηρῶντας τόν τρόπο πού γινόταν ἡ σπορά, διαπίστωσε πώς δέν ἦταν καθόλου ἀποδοτική. Ταξίδεψε στήν Εὐρώπη γιά νά βελτιώσει τήν ὑγεία του (ἀναπνευστικές διαταραχές) καί στά μέρη πού πήγαινε παρατηροῦσε τίς τεχνικές τῆς σπορᾶς. Αὐτό τόν ὤθησε νά προχωρήσει σέ βελτιώσεις τῆς τεχνικῆς καί τῶν ἐργαλείων πού χρησιμοποιούνταν. Ἀποκορύφωμα τῆς μεγάλης συνεισφορᾶς του εἶναι ἡ κατασκευή μιᾶς σπαρτικῆς μηχανῆς. Ἡ μηχανή πού ἐμπνεύστηκε καί κατασκεύασε, ἔσπερνε ἀποτελεσματικά στό σωστό βᾶθος καί ἀπόσταση καί στή συνέχεια κάλυπτε τόν σπόρο ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ. Πρίν ἀπό τήν εἰσαγωγή τοῦ σπαρτικοῦ, ἡ συνηθισμένη πρακτική ἦταν νά ρίχνουν τούς σπόρους μέ τό χέρι στό προετοιμασμένο ἔδαφος καί στή συνέχεια ἐλαφρῶς νά ἀνακατεύουν τό χῶμα γιά νά καλυφθοῦν οἱ σπόροι.


Κατασκεύασε τήν πρώτη του μηχανή τό 1701, ἀλλά δέν σταμάτησε νά τήν ἀναπτύσσει, παρά τήν ἀρχική περιορισμένη ἀποδοχή. Πῆρε τήν τελική της μορφή τό 1731, ὁπότε καί ὁ Τάλ ἐξέδωσε τό βιβλίο «The New Horse Hoeing Husbandry», ὅπου περιγράφει λεπτομερῶς τό σύστημά του καί τά μηχανήματά του. Στό βιβλίο ἀναφέρει ἀκόμη πώς τό κίνητρο γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν μηχανημάτων προέκυψε ἀπό τή σύγκρουση μέ τούς ἐργάτες του. Εἶχε ἀγωνιστεῖ γιά νά τούς ἐπιβάλει τίς νέες μεθόδους του ἐπειδή ἀντιστέκονταν, θεωρῶντας τες ἀπειλή γιά τή θέση τους ὡς ἐργάτες καί τήν ἱκανότητά τους μέ τό ἄροτρο. Τό βιβλίο προκάλεσε μεγάλη διαμάχη τήν ἐποχή ἐκείνη καί οἱ διαφωνίες συνεχίστηκαν γιά σχεδόν ἕναν αἰῶνα πρίν ἀπό τήν τελική δικαίωση του. Παρόλο πού ἀπό τότε ἔχουν ἐπινοηθεῖ καί ἄλλα σπαρτικά μηχανήματα, τό πλῆρες σύστημα τοῦ Τάλ ἦταν μιά σημαντική συνεισφορά στή γεωργική ἐπανάσταση καί ὁ ἀντίκτυπός του εἶναι ἐμφανής στίς σημερινές μεθόδους καί μηχανήματα.


Ὁ Τάλ πέθανε στίς 21 Φεβρουαρίου 1741.