1. Mind the art
  2. Βιβλίο

Χρῆστος Γκίμτσας "Μετά τήν Ἕλλη"

Τοῦ Τάσου Γέροντα


Χρῆστος Γκίμτσας "Μετά τήν Ἕλλη", Ἐκδόσεις Κύφαντα 2020.360 σελίδες σέ ὑψηλῆς ποιότητας ὑποκίτρινο χαρτί palatina chamois 100 γραμμαρίων, μέ ἄψογη ἐπιμέλεια καί ἐκτύπωση καί μέ ἰδιαιτέρως στιβαρό δέσιμο. Συνολική μιά ἐξαιρετική ἔκδοση, ὅπως μᾶς ἔχουν συνηθίσει τά Κύφαντα.


Ἥρωας τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος. Τόν βρίσκουμε στήν Ἀθήνα, ὅταν ἔχει μόλις γνωρίσει τή γοητευτική Ἕλλη, ἠθοποιό μιᾶς ἐναλλακτικῆς θεατρικῆς σκηνῆς. Καθόλου περίεργο πού τά μέλη τῆς ὁμάδας δείχνουν πώς ἔχουν σημαντικές διαφορές μέ τήν κοινωνία. Ὁ Ἀλέξανδρος εἶναι μηχανολόγος, ἐργάζεται σέ μία ἰταλική ἑταιρεία, ἡ ὁποία κατασκευάζει μεγάλα δίκτυα ἀγωγῶν πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου ἀνά τήν ὑφήλιο. Στά πλαίσια τῆς ἐργασίας του ὁ Ἀλέξανδρος ταξιδεύει σέ ὅλον τόν κόσμο καί στήν ἄδειά του ἔρχεται στήν Ἀθήνα γιά να δεῖ τή θεία του τήν Ἑρμιόνη.


Στό ἄτυπο πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου μαθαίνουμε τήν ἱστορία τοῦ Ἀλέξανδρου καί τῶν γονιῶν του. Ἡ μητέρα του Εἰρήνη καί ἡ ἀδερφή της Ἑρμιόνη ἦσαν κόρες πολιτικῶν προσφύγων στή Σοβιετική Ἕνωση ἀπό τήν Ἑλλάδα τοῦ Ἐμφυλίου. Ἡ μητέρα του ἦταν χημικός, μέ εἰδίκευση στήν ὀρυκτολογία καί τή μεταλλουργία. Ὁ πατέρας του ἦταν Ρῶσος καί ἀπό μικρό παιδί ὀρφανός, ὅταν οἱ Ναζί ἔκαψαν τό χωριό του μαζί μέ ὅλους τούς κατοίκους του κατά τή διάρκεια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ἀπό μικρό παιδί ὁ Γιούρι ἔδειξε ἰδιαίτερη κλίση στή μηχανολογία καί ἔγινε κορυφαίος στούς κινητῆρες ἑλικοπτέρων. Ἀποτέλεσμα τοῦ ἔρωτα τῆς Εἰρήνης καί τοῦ Γιούρι ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος. Ὅμως ἡ Σοβιετία ἔστειλε τήν οἰκογένεια στή Σιβηρία, γιά νά ἐκμεταλλευτεῖ τά πλούσια κοιτάσματα σέ γαληνίτη καί λίγο ἀργότερα μόνον τόν Γιούρι στό Ἀφγανιστάν, γιά νά συντηρεῖ τά πολεμικά ἑλικόπτερα.


Ὅσο μεγαλώνει ὁ Ἀλέξανδρος, ἐμεῖς παρακολουθοῦμε τή σχέση του μέ τόν πατέρα του, τά μαθήματα ζωῆς πού τοῦ παρέδιδε ὅσο βρίσκονταν μαζί, ἀλλά καί τίς μνῆμες τῆς Ἑλλάδας πού τοῦ μεταλαμπάδευε ὁ παππούς, ὁ ὁποῖος ἐπέμενε νά τοῦ μιλᾷ ἑλληνικά.


Τό δεύτερο μέρος διαδραματίζεται στήν Ἑλλάδα. Ὁ θάνατος τοῦ Γιούρι, ὁ ἐπαναπατρισμός τῆς οἰκογένειας στήν Ἑλλάδα, οἱ δυσκολίες ἀποδοχῆς τους ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία, ἀλλά καί οἱ δυσκολίες τῶν σπουδῶν, θά σφυρηλατήσουν ἕναν ἰδιαιτέρως σκληρό καί ἀποτελεσματικό Ἀλέξανδρο. Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ ἀγάπη πού βίωσε στήν οἰκογένεια, θά σχηματίσουν ἄνθρωπο πού ἐκτιμᾷ τήν ἀγάπη, τήν οἰκογένεια, τή φιλία.


Ἡ στενή φιλία πού θά ἀναπτύξει μέ δύο συνομηλίκους του ἀπό τόν κύκλο τῶν ἐπαναπατρισθέντων, καθώς καί ἡ μεθοδικότητα τοῦ μηχανικοῦ καί ἡ ἐπιμονή τοῦ μαχητῆ, ἀμφότερα διδαχθέντα ἀπό τόν πατέρα του, θά βοηθήσουν σημαντικά τόν Ἀλέξανδρο ὅταν θελήσει νά ἐκδικηθεῖ δύο φόνους προσφιλῶν του προσώπων.

Δέν ἔχει νόημα νά ἐπεκταθῶ ἄλλο στήν ὑπόθεση καί νά ἀποκαλύψω τήν πλοκή της. Θέλω νά σταθῶ στήν πολύ καλή γραφή τοῦ συγγραφέα, ὁ ὁποῖος δίνει γρήγορο ρυθμό ὅταν ἀπαιτεῖται, συναίσθημα στίς καίριες περιπτώσεις καί μᾶς προσφέρει μία σφιχτοδεμένη ἀπό τήν ἀρχή πλοκή, ἡ ὁποία δέν παρουσιάζει κενά, οὔτε ἀφήνει κάτι στήν τύχη. Οἱ χαρακτῆρες εἶναι πολύ καλά δομημένοι, μέ κάποιων τό βάθος νά συγκλονίζει. Ἀγαπημένος μου εἶναι ὁ παππούς τοῦ Ἀλέξανδρου, ὁ ὁποῖος κουβαλᾷ τά σημάδια τοῦ διχασμοῦ, τῆς ἦττας, τῆς ματαιότητας τελικά τῆς Ἀριστερᾶς στήν Ἑλλάδα.


Το τέλος τοῦ βιβλίου εἶναι δίκαιο καί λυτρωτικό.


Πρόκειται γιά ἕνα πολυεπίπεδο βιβλίο, μέ πολύ καλή γραφή καί έξαιρετική ἔκδοση, τό ὁποῖο συστήνεται ἀνεπιφύλακτα!